Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54
tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 - 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Kierownik MGOPS

Anna Ostrycharz

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 - 15:00
e-mail: aostrycharz@mgops.pl

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54  wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54  wew. 31

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
tel. 62 784 15 54  wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka - specjalista pracy socjalnej

Barbara Promna - specjalista pracy socjalnej

Wiesława Górka - specjalista pracy socjalnej

Danuta Jakubczak - specjalista pracy socjalnej

tel. 62 784 15 54  wew. 22
62 784 11 99  wew. 22

e-mail: pracsoc1@mgops.pl

Anna Jurek - specjalista pracy socjalnej

Barbara Wełna - specjalista pracy socjalnej

tel. 62 784 15 54  wew. 23
62 784 11 99  wew. 23

e-mail: pracsoc2@mgops.pl

Jutyna Płonka - pracownik socjalny

tel. 62 784 15 54  wew. 29
62 784 11 99  wew. 29

e-mail: pracsoc3@mgops.pl

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka - starszy pracownik socjalny

Aneta Kmiecik-Gwizdek - specjalista pracy socjalnej

tel. 62 784 15 54  wew. 24
62 784 11 99  wew. 24

e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska - asystent rodzinny

tel. 62 784 15 54  wew. 29
62 784 11 99  wew. 29
tel. kom. 733 663 152

e-mail: piecza@mgops.pl

Referat świadczeń rodzinnych

Maria Koper - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Kasprzak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

tel. 62 784 15 54  wew. 26
62 784 11 99  wew. 26

e-mail: rodzinne@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Joanna Bezen - referent ds. dodatków mieszkaniowych

tel. 62 784 15 54  wew. 27
62 784 11 99  wew. 27

e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość

Sylwia Soborczyk - główna księgowa

Iwona Witkowska - księgowa

tel. 62 784 15 54  wew. 28
62 784 11 99  wew. 28

e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Ewa Szandała - inspektor ds. kadr i płac

tel. 62 784 15 54  wew. 28
62 784 11 99  wew. 25

e-mail: kadry@mgops.pl

Wytworzenie informacji: Anna Jurek

Zaakceptowanie informacji: Anna Ostrycharz

Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2015 r.

XHTML1.0 & CSS

Copyright © 2005-2015 MGOPS Wieruszów

Projekt i wykonanie R.Kowalczyk